COR 214130, COR 325703, COR 325711, COR 325710, COR 325708

Cursuri și Instruiri

SUN CERT organizeaza cursuri de instruire si formare auditori interni si externi pentru sisteme de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului, securitatea informatiilor, anti-mita sau sisteme de management integrate cu lectori care au o vasta experienta de audit in diverse sectoare de activitate.

Cursurile pentru auditori externi sunt autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Constanța.

De asemenea, SUN CERT organizeaza cursuri si seminarii pentru:

  • Control intern managerial si managementul riscului in entitati publice;
  • Dezvoltarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu Ordinul nr. 600/2018;
  • Control intern managerial si sistem de management integrat in institutii publice;
  • Manager al sistemului de management al riscului;
  • Evaluarea performantei organizatiei;
  • Managementul prin obiective;
  • Responsabil de mediu si responsabil cu gestiunea deseurilor conform Ordonantei de urgenta nr. 21/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr. 17/2023;
  • Cerintele regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

La cerere, cursurile pot fi organizate si online.

Lectorii SUN CERT sunt acreditati in educatia si formarea adultilor.

Cursurile autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Constanța și organizate de SUN CERT:

Auditor in domeniul calitatii– cod COR 214130

Auditor de mediu– cod COR 325703

Auditor pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale– cod COR 325711

Responsabil de mediu– cod COR 325710

Manager al sistemului de management al riscului– cod COR 325708

Conform Codului Fiscal, cursurile de specializare/perfectionare autorizate sunt scutite de TVA.

Pentru detalii suplimentare referitoare la cursurile organizate de SUN CERT va rugam contactati departamentul nostru de formare profesionala:

HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare transpune Regulamentul (CE) NR. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (modificat prin Regulamentele CE Nr. 1019/2008 respectiv 219/2009) care stipuleaza ca “Operatorii din sectorul alimentar elaborează, aplică și utilizează în permanență o procedură sau mai multe proceduri bazate pe principiile HACCP”.