ISO 9001:2015

Managementul Calității ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 se aplica oricarui tip de organizatie, indiferent de marime, structura, produse sau servicii oferite.

Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2015 demonstreaza capabilitatea organizatiei de a furniza in mod consecvent produse si/sau servicii care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele legale, respectiv angajamentul organizatiei pentru cresterea satisfactiei clientului luand in considerare riscurile si oportunitatile asociate cu contextul organizatiei si cu obiectivele stabilite de aceasta, in vederea dezvoltarii afacerii pe termen lung si a atingerii dezideratului de dezvoltare durabila.

ISO 9001:2015 specifica cerintele pentru un sistem de management al calitatii cu scopul intelegerii contextului in care activeaza organizatia respectiva si al determinarii riscurilor ca baza pentru planificare. Identificarea riscurilor si oportunitatilor, dar mai ales adoptarea masurilor pentru tratarea riscurilor, determina cresterea performantei organizatiei si prevenirea aparitie efectelor nedorite.

ISO 9001:2015 are la baza cele sapte principii ale managementului calitatii descrise in ISO 9000:2015:

Orientarea către client;

Leadership;

Angajamentul personalului;

Abordarea procesuală;

Îmbunătățirea;

Luarea deciziilor pe baza de dovezi;

Managementul relațiilor cu părțile interesate.

Plan-Do-Check-Act

SO 9001:2015, structurat dupa Ciclul PDCA („Plan-Do-Check-Act”), promoveaza adoptarea abordarii pe baza de proces pentru documentarea, implementarea si imbunatatirea eficace a sistemului de management al calitatii. Abordarea procesuala presupune definirea si gestionarea sistematica a tuturor proceselor din organizatie si a interactiunilor dintre procese in scopul indeplinirii obiectivelor organizatiei conform cu politica in domeniul calitatii.

ISO 9001:2015 promoveaza si adoptarea gandirii pe baza de risc ce permite reducerea cerintelor normative si inlocuirea acestora cu cerinte pe baza de performanta, o mai mare flexibilitate a cerintelor referitoare la procese, informatii documentate si responsabilitati organizationale. Unul din scopurile cheie ale unui sistem de management al calitatii ce are la baza gandirea bazata pe risc este de a actiona ca un instrument de prevenire.

Organizatiile pot alege sa dezvolte o abordare mai extinsa a riscului decat este prevazuta in ISO 9001:2015 si in acest scop pot utiliza standardul ISO 31000:2018 “Managementul riscului. Linii directoare”.

Standardul ISO 9001:2015 a fost adoptat din urmatoarele considerente:

  • adaptarea la schimbarile mediului de afaceri (necesitatea atingerii dezideratului de dezvoltare durabila, globalizare, regionalizare, cerintele si nevoile clientilor, revolutia informationala);
  • o mai mare aplicabilitate pentru organizatiile prestatoare de servicii;
  • integrarea cu alte standarde pentru sisteme de management (mediu, securitatea informatiei etc);
  • adoptarea Anexei SL (High Level Structure) si a terminologiei acesteia;
  • introducerea noilor concepte legate de calitate si management;
  • utilizarea principiilor calitatii revizuite.

Standardul ISO 9001:2015 a adus modificari importante fata de editia precedenta, structura sa si terminologia adoptata fiind in conformitate cu Anexa SL a Directivelor ISO – Structura de nivel inalt, text de baza identic, termeni comuni si definitii de baza – elaborata de JTCG (Joint Technical Coordination Group), anexa care:

  • aliniaza formatul, textul, termenii si definitiile utilizate de toate standardele de sisteme de management inclusiv documentele IWA (International Workshop Agreement);
  • permite adaugarea cerintelor specifice fiecarui standard.