Thumb
90012015
ISO 9001:2015

SUN CERT este recunoscut la nivel internațional ca urmare a acreditării RENAR – semnatar EA-MLA (Acordul European de recunoaștere a certificării) și IAF (International Accreditation Forum).

SUN CERT deține acreditare RENAR (Organismul Național de Acreditare) pentru servicii de certificare a sistemelor de management al calității, de mediu, al sănătății și securității ocupationale și al siguranței alimentului, în conformitate cu standardul ISO/IEC 17021-1:2015 (Certificat de Acreditare nr. SM 099/21.02.2013, reînnoit).

  • ISO

    9001, 14001, 22000, 45001

Pentru verificarea validității certificatului de acreditare, inclusiv a anexelor care cuprind domeniile de activitate acreditate pe fiecare schemă de certificare, vă rugăm să consultați website-ul RENAR, www.renar.ro.

Auditorii SUN CERT sunt selecționați în baza criteriilor de competență specifice stabilite în conformitate cu cerințele standardelor ISO/IEC 17021-2:2016, ISO/IEC 17021-3:2017, ISO/IEC TS 17021-10:2018 și ISO 19011:2018, precum și în baza performanțelor demonstrate, astfel încât auditurile de terță parte să aducă plus valoare organizațiilor certificate de SUN CERT.

Dacă nu v-ați decis în selectarea organismului de certificare, vă precizăm principiile SUN CERT, principii ce fac diferența, ca argument pentru dvs. în luarea deciziei:

  • Politica de prețuri este una corectă, transparentă și imparțială pentru toți clienții;
  • Personalul SUN CERT – calificat, competent și imparțial – evaluează conformitatea cu cerințele standardului de referință și orientează clientul spre identificarea potențialelor de îmbunătățire, aducând plusvaloare în cadrul organizației auditate;
  • Planificarea datelor de desfășurare a auditurilor se face în perfectă concordanță cu cerințele și disponibilitatea organizației;
  • Politiciile și practicile SUN CERT asigură confidențialitatea deplină a informațiilor și datelor puse la dispoziție de către organizațiile auditate.