Thumb
90012015
ISO 9001:2015

SUN CERT este recunoscut la nivel internațional ca urmare a acreditării RENAR – semnatar EA-MLA (Acordul European de recunoaștere a certificării) și IAF (International Accreditation Forum).

SUN CERT deține acreditare RENAR (Organismul Național de Acreditare) pentru servicii de certificare a sistemelor de management al calității, de mediu, al sănătății și securității ocupationale și al siguranței alimentului, în conformitate cu standardul ISO/IEC 17021-1:2015 (Certificat de Acreditare nr. SM 099/21.02.2013, reînnoit).

  • ISO

    9001, 14001, 22000, 45001

Pentru verificarea validității certificatului de acreditare, inclusiv a anexelor care cuprind domeniile de activitate acreditate pe fiecare schemă de certificare, vă rugăm să consultați website-ul RENAR, www.renar.ro.

Auditorii SUN CERT sunt selecționați în baza criteriilor de competență specifice stabilite în conformitate cu cerințele standardelor ISO/IEC 17021-2:2016, ISO/IEC 17021-3:2017, ISO/IEC TS 17021-10:2018 și ISO 19011:2018, precum și în baza performanțelor demonstrate, astfel încât auditurile de terță parte să aducă plus valoare organizațiilor certificate de SUN CERT.

Dacă nu sunteți decideți în selectarea organismului de certificare, vă precizăm principiile SUN CERT, principii ce fac diferența, ca argument pentru dvs în luarea deciziei:

  • Politica de prețuri este una corectă, transparentă și imparțială pentru toți clienții;
  • Personalul SUN CERT – calificat, competent și impartial – evaluează conformitatea cu cerințele standardului de referință și orientează clientul spre identificarea potențialelor de îmbunătățire, aducând plus valoare în cadrul organizației auditate;
  • Planificarea datelor de desfășurare a auditurilor se face în perfectă concordanță cu cerințele și disponibilitatea organizației;
  • Politiciile și practicile SUN CERT asigură confidențialitatea deplină a informațiilor și datelor puse la dispoziție de către organizațiile auditate.