Management

Identificarea neconformităților prin intermediul auditării sistemelor de management, duce la analiza devierilor față de cerințele standardului, orientând managementul într-o direcție corectă.

Icon

Organizare

Auditarea sistemelor de management poate contribui la îmbunătățirea performanței organizaționale prin multe moduri, cum ar fi optimizarea și eficientizarea proceselor.

Icon

Reglementări

Prin respectarea reglementărilor și legislației relevante, se oferă clienților, partenerilor de afaceri și a autorităților de reglementare o încredere categorică.

Icon

AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Odată stabilit un sistem de management este nevoie de un instrument de evaluare a eficacitatii sistemului respectiv.

Cuvântul audit provine din limba latina (verbul audio), avand semnificația “cel care asculta”.

In standardul ISO 19011:2018 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management” auditul este definit ca un proces sistematic, independent si documentat in vederea obtinerii DOVEZILOR DE AUDIT si a evaluarii obiective a acestor dovezi cu scopul de a determina gradul de indeplinire a CRITERIILOR DE AUDIT.

SISTEMATIC - se efectuează planificat, cu o anumita frecventa si dupa o metoda bine definita;

INDEPENDENT - auditorul trebuie să fie absolut independent de activitatea auditata si sa nu existe conflict de interese;

DOCUMENTAT - probat cu documente scrise (program audit, plan audit, liste de verificare, raport audit, fise neconformitate).

CRITERIILE DE AUDIT - pentru un sistem de management: • Cerintele referentialului; • Cerintele legale si alte cerinte aplicabile domeniului de activitate auditat; • Documentatia sistemului de management.

AUDITUL EXTERN DE TERȚĂ PARTE

Auditul de terta parte este cel efectuat de un organism de certificare – organizatie externa independenta – pentru a determina conformitatea sistemului de management fata de cerintele standardului/lor de referinta, cu scopul acordării „certificării ISO”.

Auditurile de terta parte, in functie de scop, sunt de 4 tipuri:

Audit de certificare inițială: se desfasoara in doua etape (etapa 1 si etapa 2);

Audit de supraveghere: (la 12 luni, respectiv 24 de luni de certificarea initiala);

Audit de recertificare: (la 3 ani de la certificarea initiala sau de la recertificarea anterioara);

Audituri speciale: (pentru extindere de domeniu, de urmarire – pentru inchiderea neconformitatilor majore, audituri neprogramate, audituri extraordinare etc).

AUDITUL EXTERN DE SECUNDĂ PARTE

Auditul de secunda parte este auditul la furnizor sau la subcontractor. Acest tip de audit este cel realizat de o organizaţie la un furnizor/subcontractor inainte de semnarea contractului, respectiv in timpul derularii contractului pentru a determina:
• nivelul la care acesta respecta conditiile contractuale, codul de practica adoptat;
• nivelul de conformitate cu standardul de referinta, specificatiile tehnice de produs etc.

Auditul de secunda parte este un instrument de evaluare initiala sau de monitorizare eficace a propriilor furnizori, instrument a carui importanta creste odata cu marimea si profilul organizatiei si nivelul de risc corelat cu obligatiile contractuale.
Pentru o organizatie auditul cu impactul cel mai mare este cel de secunda parte datorita implicatiilor comerciale foarte importante – incheierea sau mentinerea unor contracte, afectarea imaginii proprii de catre terti.

Un audit de secunda parte realizat de catre SUN CERT va permite:

implementarea unui instrument eficace pentru evaluarea si monitorizarea propriilor furnizori;

protejarea impotriva afectarii imaginii si reputatiei organizatiei de catre colaboratori;

cresterea increderii si imbunatatirea continua a imaginii organizatiei;

respectarea standardelor si a codului de practica adoptat, a cerintelor normative internationale.

Apelaţi acum la SUN CERT pentru a primi o oferta personalizata referitor la auditurile noastre de secunda parte!

AUDITUL DE PRIMĂ PARTE

AUDITUL DE PRIMĂ PARTE sau AUDITUL INTERN este cel efectuat de sau in numele organizatiei si se desfasoara in conformitate cu clauza dedicata auditului intern din standardul de referinta.
Auditul intern este efectuat de catre personalul organizatiei in cauza, dar nu se exclude nici posibilitatea efectuarii lui de catre personal extern specializat. Conditia impusa de standard este ca auditul intern trebuie efectuat de catre persoane care sunt independente fata de activitatile care trebuie auditate.

In conformitate cu Politica privind impartialitatea, cod formular PO 02, politica disponibila pe www.suncert.ro, SUN CERT NU ofera servicii de audit intern clientilor certificati si NU certifica un sistem de management pentru care a furnizat audituri interne in termen de doi ani de la finalizarea auditurilor interne.