ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Management de Mediu

ISO 14001:2015 specifica cerintele pentru un sistem de management de mediu si se poate implementa in orice tip de organizatie, indiferent de marime, structura, produse sau servicii oferite. Aplicarea standardului de management de mediu in doua organizatii similare poate fi diferita insa in functie de contextul organizatiei (obligatii de conformare diferite, angajamente diferite in politicile de mediu, obiective de mediu, tehnologii de mediu diferite etc).

Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu in conformitate cu standardul ISO 14001:2015 demonstreaza angajamentul organizatiei pentru protectia mediului inconjurator prin implementarea politicii si a obiectivelor sale de mediu, luand in considerare cerintele partilor interesate, aspectele de mediu generate de propria activitate, impacturile acestora asupra mediului, dar si riscurile si oportunitatile asociate cu contextul organizatiei, in vederea dezvoltarii afacerii pe termen lung si a atingerii dezideratului de dezvoltare durabila.

ISO 14001:2015 pune accent pe utilizarea perspectivei ciclului de viata (etapele consecutive si intercorelate ale realizarii unui produs sau serviciu, de la achizitia de materii prime sau generarea acestora din resurse naturale pana la reintegrarea in natura de la sfarsitul ciclului de viata) astfel incat organizatia sa poata controla modul in care produsele sau serviciile sale sunt proiectate, realizate, distribuite, utilizate si eliminate. Abordarea din aceasta perspectiva previne transferarea neintentionata a impacturilor asupra mediului in alta parte in cadrul ciclului de viata.

Abordarea bazata pe ciclul de viata al produselor/serviciilor are ca rezultat utilizarea eficienta a resurselor naturale, gestionarea eficienta a deseurilor, atentie sporita acordata schimbarilor climatice sau degradarii ecosistemelor contribuind astfel la pilonul mediu inconjurator al dezvoltarii durabile.

ISO 14001:2015 promoveaza implementarea principiului de leadership si adoptarea gandirii pe baza de risc. Angajamentul la toate nivelurile organizatiei sub conducerea managementului de la cel mai inalt nivel determina succesul sistemului de management de mediu. Prin acest angajament, organizatiile pot preveni sau minimiza impacturile daunatoare asupra mediului sau pot imbunatati impacturile benefice asupra mediului, in special cele cu implicatii strategice sau competitive. Identificarea riscurilor si oportunitatilor, dar mai ales adoptarea masurilor pentru tratarea riscurilor, determina cresterea performantei organizatiei si prevenirea aparitie efectelor nedorite. Unul din scopurile cheie ale unui sistem de management de mediu implementat pornind de la gandirea pe baza de risc este de a actiona ca un instrument de prevenire.

ISO 14001:2015, structurat dupa Ciclul PDCA („Plan-Do-Check-Act”), promoveaza adoptarea abordarii pe baza de proces pentru documentarea, implementarea si imbunatatirea eficace a sistemului de management de mediu. Abordarea procesuala presupune definirea si gestionarea sistematica a tuturor proceselor din organizatie si a interactiunilor dintre procese in scopul indeplinirii obiectivelor organizatiei conform cu politica de mediu.

Standardul ISO 14001:2015 a fost adoptat din urmatoarele considerente:

adaptarea la schimbarile mediului de afaceri (necesitatea atingerii dezideratului de dezvoltare durabila, globalizare, regionalizare, cerintele si nevoile clientilor, revolutia informationala);

o mai mare aplicabilitate pentru organizatiile prestatoare de servicii;

integrarea cu alte standarde pentru sisteme de management (calitate, securitatea informatiei etc);

adoptarea Anexei SL (High Level Structure) si a terminologiei acesteia;

introducerea noilor concepte legate de mediu si management (ciclul de viata al produselor, gandirea pe baza de risc, leadership).

Modificări importante

Standardul ISO 14001:2015 a adus modificari importante fata de editia precedenta, structura sa si terminologia adoptata fiind in conformitate cu Anexa SL a Directivelor ISO – Structura de nivel inalt, text de baza identic, termeni comuni si definitii de baza – elaborata de JTCG (Joint Technical Coordination Group), anexa care:

  • aliniaza formatul, textul, termenii si definitiile utilizate de toate standardele de sisteme de management inclusiv documentele IWA (International Workshop Agreement);
  • permite adaugarea cerintelor specifice fiecarui standard.