ISO 37001:2017

ISO 37001:2017 Management Anti-mită

Standardul ISO 37001:2016 (SR ISO 37001:2017 – standard roman) a fost adoptat ca raspuns la una din problemele cu care se confrunta omenirea la nivel global – mita, fenomen care submineaza guvernarea si drepturile omului, distorsioneaza concurenta, erodeaza justitia si este un obstacol major in calea dezvoltarii sau a combaterii saraciei.

Mita este definită prin lege, fapt pentru care exista definitii diferite pentru acest termen, de la tara la tara. Prin urmare, standardul ofera doar o definitie generica a mitei.

Termenul “mita” este utilizat pentru a face referire la oferirea, promisiunea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect, cu incalcarea legislatiei aplicabile, ca stimulent sau recompensa pentru o persoana pentru a actiona sau a se abtine sa actioneze in legatura cu indeplinirea indatoririlor acelei persoane. (www.iso.org – 37001 Briefing Note).

Asa cum se specifica si in introducerea la standardul ISO 37001, guvernele au inregistrat progrese in ceea ce priveste combaterea mitei prin legislatii nationale proprii (de ex. Strategia nationala anticoruptie din Romania) si prin acorduri internationale cum sunt Conventia privind combaterea miturii agentilor publici straini in tranzactiile comerciale internationale adoptata de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei. Standardul ISO 37001 ofera un avantaj competitiv organizatiilor ajutandu-le sa contribuie proactiv la combaterea mitei, legea fiind insuficienta pentru rezolvarea problemei legate de coruptie.

ISO 37001 se aplica oricarui tip de organizatie din sectorul public sau privat, comerciala sau non-profit, indiferent de marime, structura, produse sau servicii oferite si poate fi usor integrat cu alte sisteme de management (ISO 9001 – calitate, ISO 27001 – securitatea informatiei etc), structura sa si terminologia adoptata fiind in conformitate cu Anexa SL a Directivelor ISO – Structura de nivel inalt (High Level Structure).

ISO 37001 specifica cerinte si indrumari pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea un sistem de management anti-mita luand in considerare contextul organizatiei si are ca scop:

prevenirea, detectarea si lupta impotriva mituirii;

conformarea cu legislatia anti-mita, bunele practici anti-mita de la nivel international sau angajamentele voluntare asumate;

respectarea codurilor de etica si conduita in afaceri;

minimizarea riscurilor referitoare la pierderi financiare si urmarire penala.

Standardul abordeaza urmatoarele categorii de riscuri in legatura cu activitatile organizatiei:

mituirea in sectorul public, privat si cel non-profit;

mituirea de catre organizatie;

mituirea de catre personalul organizatiei;

mituirea de catre partenerii de afaceri care actioneaza in numele sau beneficiul organizatiei;

mituirea organizatiei;

mituirea personalului organizatiei in legatura cu activitati ale organizatiei;

mituirea partenerilor de afaceri in legatura cu activitati ale organizatiei;

mituirea directa si indirecta.

Riscurile de mituire la care este expusa o organizatie variaza in functie de mai multi factori – marimea organizatiei, locatiile si sectoarele in care opereaza, natura si complexitatea activitatilor sale.

Politici, proceduri și măsuri

In functie de riscurile identificate, organizatia va implementa politici, proceduri sau masuri si controale adecvate pentru a combate darea sau luarea de mita. ISO 37001 specifica masuri si controale, dar si indrumari pentru punerea lor in aplicare cum ar fi:

 • adoptarea si implementarea unei politici anti-mita;
 • aplicarea principiului de leadership (managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa demonstreze angajament si responsabilitate referitor la sistemul de management anti-mita);
 • instruirea personalului;
 • evaluarea periodica a riscului de luare de mita;
 • servicii de due diligence pentru proiectele organizatiei sau partenerii de afaceri;
 • implementarea controalelor asupra personalului organizatiei pentru a preveni luarea de mita;
 • solicitarea unor angajamente anti-mita de la partenerii de afaceri;
 • implementarea procedurilor pentru a preveni oferirea, punerea la dispozitie sau acceptarea de cadouri, ospitalitate, donatii etc atunci cand acestea ar putea fi percepute ca fapte de mituire;
 • implementarea unor controale financiare, comerciale sau contractuale pentru a reduce riscul de luare de mita;
 • implementarea unor proceduri de raportare care sa pastreze confidentialitatea;
 • implementarea unui proces privind investigarea si tratarea cazurilor de suspiciune sau a celor reale de mituire;
 • implementarea actiunilor corective si imbunatatirea continua.

ISO 37001:2016, structurat dupa Ciclul PDCA („Plan-Do-Check-Act”), promoveaza adoptarea abordarii pe baza de proces pentru documentarea, implementarea si imbunatatirea eficace a sistemului de management anti-mita. Abordarea procesuala presupune definirea si gestionarea sistematica a proceselor din organizatie si a interactiunilor dintre procese in scopul indeplinirii obiectivelor organizatiei conform cu politica anti-mita.