SRS 7000:2012

SRS 7000:2012 – Sistem de management al responsabilității sociale – Standard de firmă

Echivalent al standardului privat SA 8000, standardul de responsabilitate sociala elaborat de SUN CERT vine in intampinarea clientilor care doresc sa-si certifice sistemul de management al responsabilitatii sociale implementat in propriile organizatii.

Standardele ISO sunt emise de Organizatia Internationala de Standardizare fiind universal recunoscute sub aceeasi denumire. Spre deosebire de acestea, standardele certificabile de responsabilitate sociala sunt standarde private, emise de organisme independente, dar echivalente si au caracter voluntar.

Legea privind achizitiile publice precizeaza ca orice cerinta stabilita in caietul de sarcini nu trebuie sa aduca atingere principiului nediscriminarii, tratamentului egal si al proportionalitatii, iar indeplinirea respectivei cerinte poate fi demonstrata de ofertant, in conformitate cu prinicipiul recunoasterii reciproce, prin prezentarea oricarui standard echivalent, bazat pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile europene de standarde privind ceritifcarea.

Astfel, in conformitate cu prevederile legii achizitiilor publice, in cazul in care operatorul economic nu detine un certificat astfel cum a fost solicitat de catre autoritatea contractanta, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al cerintei si probeaza in mod concludent indeplinirea respectivelor cerinte.

La elaborarea standardului propriu de responsabilitate sociala au fost luate in considerare principiile ISO 26000:2011 “Linii directoare privind responsabilitatea sociala” precum si cerintele Codului Muncii.

Avantajele implementarii si certificarii sistemului de responsabilitate sociala intr-o organizatie:

conformarea cu cerintele legale şi ale partilor interesate prin respectarea tuturor cerintelor din legislatia aplicabila referitoare la drepturile angajatilor la locul de munca;

imbunatatirea relatiilor organizatiei cu mediul social deoarece promoveaza respectarea drepturilor angajatilor;

cresterea motivarii personalului angajat.