Thumb
90012015
ISO 9001:2015

Sun Cert - Certificări ISO acreditate, Formare Profesională, Inspecții tehnice navale

Organism International de Certificare a Sistemelor de Management acreditat RENAR (certificat acreditare disponibil pe www.renar.ro; suncert.ro) ce desfasoara activitati de certificare in Romania, Italia si Bulgaria. Certificarile acordate de SUN CERT in sistem acreditat RENAR sunt recunoscute in mediul economic international! Daca nu sunteti decisi in selectarea organismului de certificare, va precizam principiile SUN CERT, principii ce fac diferenta, ca argument pentru dvs. in luarea deciziei:

  • Politica de preturi este una corecta, transparenta si impartiala pentru toti clientii;

  • Personalul SUN CERT – calificat, competent si impartial – evalueaza conformitatea cu cerintele standardului de referinta si orienteaza clientul spre identificarea potentialelor de imbunatatire, aducand plus valoare in cadrul organizatiei auditate;

  • Planificarea datelor de desfasurare a auditurilor se face in perfecta concordanta cu cerintele si disponibilitatea organizatiei;

  • Politicile si practicile SUN CERT asigura confidentialitatea deplina a informatiilor si datelor puse la dispozitie de catre organizatiile auditate.

Shape
SUN CERT este

Furnizor de Formare Profesională

Organizăm cursuri de perfecționare autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Constanța (pentru detalii consultați secțiunea "Cursuri"). SUN CERT este membru al Asociației Naționale de Acreditare din România - RENAR (www.renar.ro). SUN CERT este membru al Asociației Organismelor Acreditate din România - AOCAR (www.aocar.ro). SUN CERT oferă de asemenea servicii tehnice specializate pentru industria maritimă (pentru detalii consultați secțiunea "Servicii navale".

Profesionalism
100%
Expertiză
100%
Rezolvare
100%