ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

ISO 45001:2018 specifica cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale (in munca) – OH&S, fiind primul standard ISO adoptat pentru acest domeniu pentru a raspunde provocarilor globale esecul global privind siguranta lucratorilor la locul de munca). Conform statisticilor ILO (International Labor Organization), anual mor în lume peste 2,78 milioane de lucrători din accidente sau boli profesionale, adică peste 7600 de decese zilnic; costurile economice determinate de practici ineficiente în domeniul sănătății și securității ocupaționale se ridică la 3,94% din produsul intern brut global în fiecare an (www.ilo.org).

ISO 45001 are ca scop asigurarea unor locuri de muncă sigure si sanatoase, prevenirea ranirilor si imbolnavirilor cauzate de munca si imbunatatirea continua a performantei SSO a organizatiei.

Implementarea si certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale in conformitate cu standardul ISO 45001:2018 demonstreaza angajamentul organizatiei pentru protectia lucratorilor la locul de munca, pentru imbunatirea calitatii vietii prin implementarea politicii si a obiectivelor sale in domeniul OH&S, luand in considerare cerintele partilor interesate, pericolele si riscurile OH&S generate de propria activitate, impacturile acestora asupra sanatatii si securitatii lucratorilor, dar si riscurile si oportunitatile asociate cu contextul organizatiei, in vederea dezvoltarii afacerii pe termen lung si a atingerii dezideratului de dezvoltare durabila in domeniul social.

ISO 45001:2018 pune accent pe:

rolul top managementului care trebuie sa demonstreze leadership prin asumarea raspunderii juridice, prin prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, prin asigurarea unor locuri de munca sigure si sanatoase, prin crearea si promovarea unei culturi care sprijina imbunatatirea OH&S si a performantei OH&S, eliminarea sau minimizarea riscurilor OH&S; angajamentul managementului de la cel mai inalt nivel determina succesul sistemului de management al OH&S; prin acest angajament, organizatiile pot preveni accidentele de munca sau minimiza efectele bolilor profesionale, pot imbunatati calitatea vietii lucratorilor.

contextul organizatiei si luarea in considerare a punctelor de vedere ale lucratorilor si partilor interesate;

consultarea si participarea lucratorilor privind identificarea pericolelor și a riscurilor OH&S si dezvoltarea si functionarea sistemului de management al OH&S;

comunicare, atat interna cat si externa;

aplicarea „unei ierarhii a controalelor” in vederea eliminarii eficiente, in timp optim a problemelor;

implementarea unui proces de evaluare a conformarii cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile;

imbunatatirea proactiva si evaluarea performantei OH&S.

ISO 45001:2018 promoveaza adoptarea gandirii pe baza de risc, ia in considerare atat riscurile si oportunitatile specifice OH&S cat si alte riscuri si oportunitati a caror identificare, dar mai ales adoptarea masurilor pentru tratarea riscurilor, determina cresterea performantei organizatiei si prevenirea aparitie efectelor nedorite. Unul din scopurile cheie ale unui sistem de management al OH&S implementat pornind de la gandirea pe baza de risc este de a actiona ca un instrument de prevenire. De asemenea, contine cerinte explicite pentru controlul operational al pericolelor si managementul schimbarii.

ISO 45001:2018, structurat dupa Ciclul PDCA („Plan-Do-Check-Act”), promoveaza adoptarea abordarii pe baza de proces pentru documentarea, implementarea si imbunatatirea eficace a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Abordarea procesuala presupune definirea si gestionarea sistematica a tuturor proceselor din organizatie si a interactiunilor dintre procese in scopul indeplinirii obiectivelor organizatiei conform cu politica in domeniul OH&S.

Considerente

Standardul ISO 45001:2018 a fost adoptat din urmatoarele considerente:

  • nevoia unui standard international in acest domeniu (existau 40 de variante ale standardului OHSAS 18001, acesta nefiind un standard ISO aprobat, stabilit prin consens);
  • necisitatea de a raspunde provocarilor globale (numar mare de accidente de munca sau boli profesionale la nivel mondial);
  • integrarea cu alte standarde pentru sisteme de management (calitate, mediu, securitatea informatiei etc);
  • adoptarea Anexei SL (High Level Structure) si a terminologiei acesteia;
  • introducerea noilor concepte legate de OH&S (oportunitatile in legatura cu prevenirea riscurilor, gandirea pe baza de risc, leadership, cultura organizationala, imbunatatire proactiva).

Structura si terminologia adoptata de standardul ISO 45001:2018 este in conformitate cu Anexa SL a Directivelor ISO – Structura de nivel inalt, text de baza identic, termeni comuni si definitii de baza – elaborata de JTCG (Joint Technical Coordination Group), anexa care:

  • aliniaza formatul, textul, termenii si definitiile utilizate de toate standardele de sisteme de management inclusiv documentele IWA (International Workshop Agreement);
  • permite adaugarea cerintelor specifice fiecarui standard.