ISO 22716

ISO 22716 – Cosmetice. Bune practici de fabricație (BPF)

ISO 22716:2007 (SR EN ISO 22716:2008 – standard roman) specifica linii directoare pentru producţia, controlul, depozitarea şi expedierea produselor cosmetice. Aceste linii directoare acopera aspectele de calitate ale produsului, dar nu se aplică activitatilor de cercetare si dezvoltare sau distributiei de produse finite si nici nu acopera aspectele legate de siguranta personalului angajat în fabrica sau aspectele legate de protectia mediului.

ISO 22716 precizeaza indrumari organizationale si practice referitoare la bune practici de fabricatie pentru produsele cosmetice si se aplica in cadrul organizatiilor din acest sector tinand cont de necesitatile specifice. Indrumarile vizeaza managementul factorilor umani, tehnici si administrativi care afecteaza calitatea produselor cosmetice fabricate si urmaresc fluxul de productie de la primirea materiilor prime pana la expedierea catre utilizatorii finali.

In conditiile actuale ale economiei de piata, calitatea trebuie considerata cheia strategica a competitivitatii produselor, inclusiv pentru organizatiile din sectorul cosmeticelor. Produsele cosmetice trebuie sa indeplineasca simultan doua conditii de baza: sa fie de utile si rentabile. Pentru ca joaca un rol esential in performanţele organizaţiei moderne, calitatea trebuie să reprezinte preocuparea principală în cadrul managementului datorita implicatiilor economice si sociale care sunt de mare profunzime.

Implementarea si certificarea bunelor practici de fabricatie (BPF) in domeniul cosmeticelor demonstreaza capabilitatea si angajamentul organizatiei pentru mentinerea calitatii in toate etapele de productie si pentru obtinerea unor produse in conformitate cu caracteristicile definite.
Schema de certificare pentru BPF evalueaza conformitatea sistemului de management al calitatii si respectarea bunelor practici de fabricatie de-a lungul intregului flux de fabricatie, de la achizitionare materii prime si pana la transportul catre utilizatorul final
.

Auditul de terta parte pentru BPF evalueaza conformitatea si eficacitatea sistemului implementat de organizatie din punct de vedere al cerintelor standardului ISO 22716 referitoare la:

structura organizatiei (organigrama, responsabilitati si atributii);

competenta, instruire, igiena si sanatate personal;

locatii, spatii si echipamente adecvate, corespunzatoare fluxului de productie, curatenia si dezinfectia acestora;

materii prime si a ambalaje; receptia, pastrarea si utilizarea lor;

procesul de fabricare, ambalare, eliberare, depozitare si expediere a produselor cosmetice;

controlul calitatii (metode definite pentru esantionare si incercari, criterii de acceptare etc);

controlul iesirilor neconforme si tratarea reclamatiilor, rechemari (plângeri, returnari, retrageri);

managementul deseurilor;

controlul proceselor externalizate;

auditul intern;

controlul documentelor si inregistrarilor.