Sun Cert – Certificări ISO acreditate,
Formare Profesională, Cursuri de specializare si perfectionare autorizate ANC

certificat

Organism International de Certificare a Sistemelor de Management, acreditat RENAR (certificat acreditare disponibil pe www.renar.ro; suncert.ro) ce desfasoara activitati de certificare in Romania, Italia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Serbia, Croatia, Muntenegru si Macedonia.

Daca nu sunteti decisi in selectarea organismului de certificare, va precizam principiile SUN CERT, principii ce fac diferenta, ca argument pentru Dvs in luarea deciziei:

  • Politica de preturi este una corecta, transparenta si impartiala pentru toti clientii;
  • Personalul SUN CERT – calificat, competent si impartial – evalueaza conformitatea cu cerintele standardului de referinta si orienteaza clientul spre identificarea potentialelor de imbunatatire, aducand plus valoare in cadrul organizatiei auditate;
  • Planificarea datelor de desfasurare a auditurilor se face in perfecta concordanta cu cerintele si disponibilitatea organizatiei;
  • Politicile si practicile SUN CERT asigura confidentialitatea deplina a informatiilor si datelor puse la dispozitie de catre organizatiile auditate.

Certificarile acordate de SUN CERT in sistem acreditat RENAR sunt recunoscute in mediul economic international!

SUN CERT este si Furnizor de Formare Profesionala, organizand cursuri de perfectionare autorizate ANC/CNFPA (pentru detalii consultati sectiunea “Cursuri”).

  • SUN CERT este membru al Asociatie Nationale de Acreditare din Romania – RENAR (www.renar.ro).
  • SUN CERT este membru al Asociatiei Organismelor Acreditate din Romania – AOCAR (www.aocar.ro).