RESPONSABIL DE MEDIU, Cod COR 325710 – Curs autorizat CNFPA

 

Tipul programului – perfectionare
Nr. total de ore: 32

Nr. de ore teorie: 16
Nr. de ore practica (aplicatii practice): 16

 

Conditii de inscriere si examinare:

Dosarul de inscriere trebuie sa includa obligatoriu  copii dupa urmatoarele documente:

–     actul de identitate

–    diploma obtinuta in sistemul de invatamant universitar sau adeverinta care sa ateste finalizarea cursurilor universitare (conditie obligatorie)

–     certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificare-ANC fostul Consiliu Naţional de Formare a Adulţilor – CNFPA.

 

Cursul de Responsabil de mediu se adreseaza:
– managerilor sau sefilor de departamente cu atributii si responsabilitati in protectia mediului
– consultantilor in domeniul mediului
– persoanelor interesate de ocuparea unui loc de munca in domeniul ingineriei mediului
– persoanelor care elaboreaza documentatii de mediu necesare obtinerii acordurilor si autorizatiilor de mediu

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale obtinute si care sunt mentionate in  suplimentul descriptiv , anexa la  certificatul de absolvire sunt:

  • Gestionarea actelor normative de mediu
  • Elaborarea programului de management de mediu
  • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
  • Monitorizarea factorilor de mediu
  • Realizarea auditului intern
  • Elaborarea programului de audit intern
  • Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta
  • Intocmirea documentatiei de management de mediu
  • Raportarea activitatii de mediu

 

 

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Responsabil de mediu.

Locatia unde se desfasoara cursul:
CONSTANTA, Str. Krakovia, Nr. 9A, Bl. C6, parter, Apartament nr. 1 (cartier rezidential TOMIS PLUS)
Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 4 zile .

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica la alegerea candidatului) si o proba teoretica (test grila).

 

Lector:

Dr. Gabriela Mihaela Paraschiv – Sef Lucrari in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole (Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului), Universitatea “Ovidius” Constanta – este Biolog, Formator si Evaluator de Competente Profesionale acreditat in educatia adultilor, cu o vasta experienta didactica.

 

Taxa curs:

Taxa include sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, materiale informative, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA, eliberarea certificatelor de absolvire.

 

Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

 

Taxa de curs se poate achita in doua transe (50% la inscriere  si 50% la finalizarea cursului, inainte de examenul de absolvire).