SUN CERT, furnizor autorizat de formare profesionala, organizeza cursul de 180 de ore acreditat ANC Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal cod COR 242231.

Regulamentul UE 679/2016 cunoscut ca Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale a intrat in vigoare la data de 25 Mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, inclusiv in Romania. Toate organizatiile/institutiile din Romania care procesează, într-o formă sau alta, date cu caracter personal (date din cartile de identitate, coduri numerice personale, date referitoare la carduri bancare, date personale ale angajaților, date ale clienților în scopuri de marketing, date de sănătate, cazier fiscal sau judiciar etc) sunt obligate sa implementeze cerintele impuse de GDPR; lipsa de conformitate are ca efect sanctiuni importante pentru organizatiile/insitutiile carora acest regulament li se aplica.

Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) este persoana care detine cunostinte de specialitate referitor la legislatie si practici privind protectia datelor cu caracter personal si care asigura asistenta si consilierea operatorului de date cu caracter personal cu privire la conformitatea fata de dispozitiile Regulamentului (UE) 679/2016.

Conform Legii 190/2018, operatorii şi persoanele împuternicite de operator desemneaza un responsabil cu protecţia datelor în situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protecţia datelor (prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale; activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10).

Cursul se adreseaza:

 • specialiştilor în domeniul protecţiei datelor personale;
 • responsabililor cu protectia datelor cu caracter personal;
 • responsabililor cu securitatea informației;
 • managerilor, personalului cu responsabilități specifice de securitate fizică și/sau IT din orice domeniu de activitate;
 • responsabililor din organizații care au început sau își planifice implementarea unui sistem de management al securității informației;
 • persoanelor fizice care doresc sa obţină competente in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal sau competente de auditori pentru sistemele de management al securitatii informatiei.

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii cursului (inscrise pe Suplimentul descriptiv al Certificatului de Absolvire conform Standardului Ocupational):

 1. Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligatiile lor în baza legislatiei privind
 2. protectia datelor cu caracter personal.
 3. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si
 4. standardele specifice la care organizatia a aderat.
 5. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea
 6. prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 7. Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 8. Respectarea principiului obiectivitătii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 9. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.
 10. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitătilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
 11. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 12. Monitorizarea aplicarii instrumentelor şi metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.
 13. Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Tematica cursului:

Modul 1 – Notiuni introductive cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Modul 2 – Drepturile şi obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
Modul 3 – Drepturile şi obligatiile persoanelor implicate in prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
Modul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea acestora in cadrul organizatiei.
Modul 5 – Sfera activitătilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu protectia datelor cu
caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.
Modul 6 – Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice.
Modul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.
Modul 8 – Managementul riscului si securitatea informatiei

Cursul se finalizeaza cu sustinerea unui examen si eliberarea a 2 certificate:

 • certificat de absolvire de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei insotit de suplimentul descriptiv al competentelor conform standard ocupational
 • certificat de absolvire in limba engleza eliberat de SUN CERT de Data Protection Officer.

Programul cursului: 60 de ore teorie si 120 de ore practica

Programul cursului se stabileste la inceperea cursului in funcţie de disponibilitatea cursantilor. Orele de teorie se desfasoara la sediul SUN CERT.
In cele 120 de ore de practica fiecare cursant elaboreaza cu ajutorul lectorului lucrarea practica – documente elaborate de catre Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal (registrul de evidenta a prelucrarilor de date, realizarea unei evaluari de impact), lucrare ce se preda la sustinerea examenului scris.

Loc de desfasurare: Constanta, str. Krakovia, nr. 9 A, bl. C6, ap. 1, Parter (cartier rezidential Tomis Plus)

Lector: Dl Ing. Rares Macarov, Auditor Sef pentru sistemul de management al securitatii informatiei, DPO, trainer pentru cursurile de DPO, cursurile de auditor intern/extern pentru ISO 27001, cu o vasta experienta profesionala in domeniul securitatii informatiei si al prelucrarii datelor cu caracter personal.

Conditii minime de inscriere: absolventi studii superioare cu diploma de licenta.

Tariful de participare la curs:
Tariful include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia ANC, eliberarea certificatelor de absolvire.
Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%. Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).