MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI, Cod COR 325708 – Autorizat ANC (CNFPA)

Tipul programului – specializare
Nr. total de ore: 180

Nr. de ore teorie: 60

Nr. de ore practica: 120

Conditii de inscriere si examinare:

Dosarul de inscriere trebuie sa include obligatoriu  copii dupa urmatoarele documente:

–    actul de identitate

–    diploma de bacalaureat

–    certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Absolventii cursului primesc certificat de absolvire eliberat prin Consiliul National de Formare Profesionala al Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, si un supliment descriptiv care atesta competentele de Manager al sistemului de management al riscului.

 

Cursul de Manager al sistemului de management al riscului se adreseaza in special:
– Responsabililor din departamentele organizatiilor care raspund de identificarea, evaluarea si tratarea riscurilor;

– Auditorilor de terta parte (auditori externi) pentru sisteme de management;

– Consultantilor in sisteme de management;

– Functionarilor publici aflati in  pozitii de conducere si/sau  executie si care au ca responsabilitate implementarea si mentinerea procedurilor de control intern;

– Functionarilor  publici aflati in pozitii de conducere si/sau  execuție si  care urmaresc dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice;

– Oricarei persoane interesate care doreste formarea si perfectionarea  in domeniul sistemului de management al riscului.

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale dobandite  si inscrise  pe suplimentul descriptive,  anexa la certificatul de absolvire sunt:

 • Utilizarea  tehnicilor  de  evaluare  a riscului
 • Stabilirea  opţiunilor  de  tratare  a riscurilor
 • Coordonarea  modului  de  tratare  a riscurilor
 • Aplicarea principiilor de management al riscului
 • Aplicarea cerinţele standardelor şi reglementărilor privind managementul riscului
 • Stabilirea politicii referitoare la managementul riscului
 • Stabilirea resurselor necesare pentru managementul riscului
 • Stabilirea mecanismelor de comunicare si raportare interna si externa
 • Comunicarea si consultarea cu părţile interesate interne si externe
 • Stabilirea contextului intern şi extern al organizaţiei
 • Coordonarea activităţilor de evaluare a riscurilor din cadrul organizaţiei
 • Elaborarea documentatiei sistemului de management al riscului
 • Monitorizarea procesului de management al riscului
 • Revizuirea procesului de management al riscului
 • Asigurarea înregistrărilor procesului de management al riscului

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Auditor in domeniul calitatii.

 

Obiectievele specifice ale cursului:
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili:

–       sa  cunoasca metodele de analiza a riscurilor:  matricea riscurilor; analiză preliminară de risc; FMEA; analiza arborelui de defectare; simularea Monte Carlo etc.

–       sa identifice riscul de sanatate si securitate ocupationala in organizatie

–       sa identifice riscul de securitate a informatiei in organizatie

–       sa identifice riscul financiar

–       sa cunoasca sistemul privind pregatirea pentru situatii de urgenta

–       sa cunoasca modul de tartare a riscurilor prin analiza si monitorizare, scop, planificare si documentare

–       sa aplice principiile managementului riscului

–       sa aplice cerintele standardelor si a reglementarilor privind gestionarea managementului riscului

–       sa proiecteze cadrul organizational pentru gestionarea riscului

–    sa implementeze un sistem de management al riscurilor

–       sa  monitorizeze si sa imbunatateasca sistemul de management al riscului

–       sa analizeze contextul intern şi extern al unei organizaţii în vederea evaluării riscurilor

–       sa identifice proprietarii de risc si sa ii sprijine în analiza riscurilor şi reducerea acestora

–       sa identifice legislaţia aplicabilă organizaţiei privind managementul riscului

–       sa cunoasca  şi sa interpreteze în mod corect cerinţele standardului de bază

–       sa utilizeze în mod corect tehnici, instrumente şi elemente de statistică şi probabilităţi adecvate pentru fiecare etapă a modelului de management al riscului

 

Tematica:

MODUL 1: ANALIZA RISCURILOR

Introducere în managementul riscului

Terminologie

Metode de analiza a riscurilor

Riscul de sanatate si securitate ocupationala

Sistemul privind pregatirea pentru situatii de urgenta

Riscul de securitatea informatiei

Riscul financiar

Reducerea riscurilor – tratarea riscurilor

 

MODUL 2: MANAGEMENTUL RISCULUI

Managementul riscului – concept si domeniul de aplicare, principii

Responsabilitatea si autoritatea Managerului de Risc

Avantajele implementarii managementului riscului

Organizatia Internationala de Standardizare

Standarde si reglementari privind managementul riscului

SR ISO 31000 : 2010 – Principii si linii directoare – PROIECTAREA CADRULUI ORGANIZATIONAL PENTRU GESTIONAREA RISCULUI

SR ISO 31000 : 2010 – Principii si linii directoare  – IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI RISCULUI

SR ISO 31000 : 2010 – Principii si linii directoare –MONITORIZAREA SI IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

 

Locatia unde se desfasoara cursul:
CONSTANTA, Str. Krakovia, Nr. 9A, Bl. C6, parter, Apartament nr. 1 (cartier rezidential TOMIS PLUS)

 

Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 180 ore; agenda cursului a fost elaborata in conditiile in care cursul se desfasora intre orele 9.00 – 17.00; intervalele orare sunt aproximative; la cererea cursantilor, intervalul orar se poate modifica de comun acord in prima zi de curs, existand astfel posibilitatea prelungirii duratei cursului astfel incat sa se poata acoperi cele 180 ore (60 ore teorie si 120 ore practica).

 

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica stabilita – Intocmirea documentelor privind analiza si managementul riscului) si o proba teoretica (test grila plus intrebari cu raspunsuri scrise).