FORMATOR, Cod COR 242401 – Curs autorizat CNFPA

 

Tipul programului – perfectionare
Nr. total de ore: 40

Nr. de ore teorie: 10
Nr. de ore practica (aplicatii practice): 30

 

Conditii de inscriere si examinare:

Dosarul de inscriere trebuie sa includa obligatoriu  copii dupa urmatoarele documente:

–     actul de identitate

–    diploma obtinuta in sistemul de invatamant universitar sau adeverinta care sa ateste finalizarea cursurilor universitare (conditie obligatorie)

–     certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Absolventii examenului de evaluare finala primesc certificat de absolvire, eliberat prin Consiliul National de Formare Profesionala al Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, si un supliment descriptiv care atesta competentele de formator.

 

Cursul de formator se adreseaza:
– Persoanelor cu studii superioare care doresc o cariera in domeniul formarii profesionale, respectand standardele cadrului european pentru asigurarea calitatii în educatie si formare profesionala;

– Trainerilor cu experienta in domeniul serviciilor de formare profesionala, care vor sa obtina acreditarea CNFPA;
– Instructorilor, lectorilor si profesorilor care vor sa isi imbunatateasca abilitatile de formare si de comunicare;
– Responsabililor departamentelor de resurse umane;

– Specialistilor implicati in procesul de evaluare si certificare a competențelor profesionale,

– Responsabililor de echipe de proiect;

– Functionarilor publici aflati in pozitii de conducere si /sau execuție  care doresc sa-si  asigure și dezvolte competențele, cunostințele si  abilitatile  specifice domeniului de formare profesionala.

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale obtinute si care sunt mentionate in  suplimentul descriptiv , anexa la  certificatul de absolvire sunt:

 • Pregatirea formarii
 • Realizarea activitatilor de formare
 • Evaluarea participantilor la formare
 • Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formarii
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor si a stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii  programelor si a  stagiilor de formare

 

 

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Formator.

Obiectievele specifice ale cursului:
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili:
-sa caracterizeze situatii de invatare la adulti,
-sa isi identifice propriul stil de invatare,
-sa identifice formele de educatie,

-sa identifice diferenta dintre andragogie si pedagogie,
-sa caracterizeze modul in care invata adultii,
-sa aplice modalitati eficace de comunicare si prezentare,

-sa gestioneze procesul de formare (sa identifice nevoia de training, planificare, marketing, organizare si evaluare),

-sa constientizeze care sunt dificultatile ce pot apare in procesul de invatare si cum pot fi gestionate,
-sa stabileasca obiective de invatare,
-sa aplice metodele de invatare, motivare si implicare a participantilor,

-sa planifice, sa sustina si sa evalueze o sesiune interactiva de training pe o tema la alegere.

 

Tematica:

 

 1. CADRUL ORGANIZATIONAL AL SISTEMULUI DE FORMARE PROFESIONALA (Cadrul European al Calificarilor, Cadrul National de Asigurare a Calitatii in Educatie si Formare Profesionala, Cadrul National al Calificarilor);
 2. FORMATORUL – ROL SI RESPONSABILITATI; STANDARDUL OCUPATIONAL PENTRU FORMATOR
 3. PRINCIPIILE FORMARII; FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA(educatie formala, nonformala, informala, diferenta dintre pedagogie si andragogie, metode si tehnici de invatare, stilurile de invatare, directii majore ale procesului de formare)
 4. PROCESUL DE COMUNICARE (principiile comunicarii, tipuri de comunicare, bariere in comunicare, folosirea mijloacelor vizuale ajutatoare)
 5. ETAPELE PROCESULUI DE FORMARE(planificarea formarii: definirea obiectivelor formarii, stabilirea structurii cursului, alegerea metodelor de formare, decizia asupra pachetului de formare; desfasurarea formarii: stabilirea programului, aranjarea salii, verificarea echipamentelor si a materialelor, designul de curs; evaluarea formarii: niveluri, modalitati, tipuri de evaluare, continutul dosarului de evaluare)
 6. PLANIFICAREA SI SUSTINEREA UNEI SESIUNI INTERACTIVE DE TRAINING– aplicatie practica sustinuta de fiecare participant in ultima zi de curs (cca 20 minute), dupa care va primi feed-back de la colegi si de la lector.

 

Locatia unde se desfasoara cursul:
Sediul SUN CERT – Strada Lisabona nr. 16, Constanta
Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 5 zile si se desfasoara pe parcursul a 2 saptamani (joi-sambata in prima saptamana si vineri-sambata in a doua saptamana); programul cursului se poate modifica la prima intalnire in funcţie de disponibilitatea cursantilor, în timpul saptamanii si in week-end.

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica la alegerea candidatului) si o proba teoretica (test grila).

 

Lector:

Dr. Gabriela Mihaela Paraschiv – Sef Lucrari in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole (Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului), Universitatea “Ovidius” Constanta – este Formator si Evaluator de Competente Profesionale acreditat in educatia adultilor, cu o vasta experienta didactica.

 

Taxa curs:

Taxa include sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, materiale informative, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA, eliberarea certificatelor de absolvire.

 

Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

 

Taxa de curs se poate achita in doua transe (50% la inscriere  si 50% la finalizarea cursului, inainte de examenul de absolvire).