EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

Cod COR 242504 – Autorizat CNFPA

 

Tipul programului – perfectionare
Nr. total de ore: 48

Nr. de ore teorie: 12
Nr. de ore practica (aplicatii practice): 36

 

Conditii de inscriere si examinare:

Dosarul de inscriere trebuie sa includa obligatoriu copii dupa urmatoarele documente:

–          actul de identitate

–          diploma obtinuta in sistemul de invatamant universitar sau adeverinta care sa ateste finalizarea cursurilor universitare (conditie obligatorie)

–          certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Autoritatea Naţionalăpentru Calificare-ANC fostul Consiliu Naţional de Formare a Adulţilor – CNFPA.

 

Cursul de Evaluator de competente profesionale se adreseaza in special:

 • Specialistilor implicati in evaluarea competentelor profesionale;
 • Cadrelor didactice implicate in evaluarea performantelor scolare;
 • Persoanelor responsabile cu recrutarea personalului;
 • Persoanelor responsabile cu perfectionarea profesionala a angajatilor;
 • Managerilor resurse umane, inspectorilor de resurse umane, contabililor, consultantilor – implicati in servicii de administrare si dezvoltare a personalului;
 • Oricarei persoane interesata sa se perfectioneze in domeniul evaluarii competentelor profesionale.

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale dobandite si inscrise  pe suplimentul descriptiv, anexa la certificatul de absolvire sunt:

 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
 • Organizarea procesului de evaluare
 • Efectuarea evaluării
 • Luarea deciziei privind competenţele candidatului
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Evaluator de competente profesionale.

Locatia unde se desfasoara cursul:
Sediul SUN CERT – Strada Lisabona nr. 16, Constanta
Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 6 zile.

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica stabilita ) si o proba teoretica ((test grila si intrebari cu raspunsuri scrise, situatii de posibile neconformitati).

 

Lectori:

Dr. Gabriela Mihaela Paraschiv – Sef Lucrari in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole (Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului), Universitatea “Ovidius” Constanta – este, Formator si Evaluator de Competente Profesionale acreditat in educatia adultilor, cu o vasta experienta didactica.

 

Taxa curs:800 lei

Taxa include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA, eliberarea certificatelor de absolvire.

Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).