SUN CERT organizeaza cursuri de instruire si formare auditori interni si externi pentru sisteme de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului cu lectori care au o vasta experienta in sisteme de management in diverse sectoare de activitate. Lectorii SUN CERT sunt acreditati in educatia si formarea adultilor.

De asemenea, SUN CERT organizeaza si cursuri de perfectionare pentru Responsabil de mediu si Manager al sistemului de management al riscului.
Cursuri de perfectionare autorizate ANC (CNFPA):

  • Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal – cod COR 242231;
  • Auditor in domeniul calitatii – cod COR 214130;
  • Auditor de mediu – cod COR 325703;
  • Auditor OHSAS – cod COR 325711;
  • Manager al sistemului de management al riscului – cod COR 325708;
  • Responsabil de mediu – cod COR 325710.

 

Cursurile de formare profesionala sunt scutite de TVA cf art 141 alin 1 lit f Cod Fiscal. Conform OG 129/2000 referitoare la formarea profesionala a adultilor, costul cursurilor autorizate de ANC(CNFPA) se deduce din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei (cap. V, art. 34).

 

PROGRAMARE CURSURI

Download the PDF file .


Nota

Taxa include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA (dupa caz), eliberarea certificatelor de absolvire.
Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).