SUN CERT organizeaza cursuri de instruire si formare auditori interni si externi pentru sisteme de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului cu lectori care au o vasta experienta de audit in diverse sectoare de activitate. Cursurile pentru auditori externi sunt cursuri de perfectionare, acreditate ANC (CNFPA).
Lectorii SUN CERT sunt acreditati in educatia si formarea adultilor.

SUN CERT organizeaza cursuri de specializare si/sau perfectionare pentru Responsabil de mediu, Manager al sistemului de management al riscului si Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.

Cursuri de specializare si/sau perfectionare autorizate ANC (CNFPA) organizate de SUN CERT:

 • Auditor in domeniul calitatii – cod COR 214130
 • Auditor de mediu – cod COR 325703
 • Auditor OH&S – cod COR 325711
 • Responsabil de mediu – cod COR 325710
 • Manager al sistemului de management al riscului – cod COR 325708
 • Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal – cod COR 242231

Conform Codului Fiscal, cursurile de specializare/perfectionare autorizate sunt scutite de TVA.

Pentru detalii suplimentare referitoare la cursurile organizate de SUN CERT va rugam contactati departamentul nostru de formare profesionala:

Office Manager: +40 733 955 809, comercial@suncert.ro

 

PROGRAMARE CURSURI

Download the PDF file .


  Nota

  Taxa include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA (dupa caz), eliberarea certificatelor de absolvire.
  Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

  Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).