ISO 14001:2004 – Sistem de management de mediu

Orice organizatie indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate, are un impact asupra mediului prin consumul de materii prime si materiale auxiliare, prin consumul de resurse naturale si prin emisiile si deseurile generate.

Problemele globale actuale legate de poluarea mediului au dus la inasprirea legislatiei de mediu, si implicit la cresterea interesului organizatiilor pentru performanta de mediu si pentru sistemele de management de mediu(SMM) propuse de standardul ISO 14001, certificarea unui astfel de sistem avand un impact favorabil asupra performantei in afaceri.

O organizatie moderna, de succes este cea coordonata si controlata in mod sistematic si transparent. Succesul poate rezulta din implementarea si mentinerea unui sistem de management al carui scop este imbunatatirea continua a performantelor din toate punctele de vedere. Activitatea de management a unei organizatii include printre alte categorii de management si managementul de mediu.
Prin sistemul de management de mediu se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste protectia mediului, prevenirea poluarii, dar in echilibru cu necesitatile economice.

Un management de mediu eficace se obtine daca:

  • se urmareste protectia mediului la nivelul tuturor proceselor din organizatie, si nu numai la nivelul proceselor de productie;
  • se identifica si se evalueaza toate aspectele de mediu si se stabilesc corect aspectele de mediu semnificative;
  • se stabilesc obiectivele de mediu si politica de mediu in concordanta cu aspectele semnificative de mediu, adica astfel incat sa permita tinerea sub control a acestora, reducerea sau eliminarea lor.

 

Avantajele implementarii si certificarii SMM:

  • Imbunatatirea relatiilor organizatiei cu partile interesate de calitatea mediului inconjurator prin prevenirea poluarii si reducerea impactului negativ asupra mediului, prin tinerea sub control a aspectelor de mediu cu impact semnificativ si prin implementarea programului de management de mediu;
  • Reducerea costurilor de productie prin eliminarea cauzelor neconformitatilor si reducerea consumurilor de utilitati prin monitorizare si urmarirea incadrarii in consumurile normate;
  • Gestiunea eficienta a deseurilor (colectare selectiva, depozitare, valorificare si transport deseuri in conformitate cu legislatia in vigoare);
  • Conformarea cu cerintele legale aplicabile si alte cerinte ale partilor interesate;
  • Imbunatatirea relatiilor organizatiei cu mediul economic, implementarea si certificarea sistemului de management de mediu fiind o cerinta contractuala tot mai pronuntata pe piata nationala si internationala;
  • Gestionarea eficace a eventualelor situatii de urgenta prin elaborarea planurilor pentru situatii de urgenta, instruirea personalului si testarea eficacitatii acestora la intervale regulate.
  • Promovarea si implementarea conceptului de dezvoltare durabila.