AUDIT DE SECUNDA PARTE

Odată stabilit un sistem de management este nevoie de un instrument de evaluare a eficacitatii sistemului respectiv.

Cuvântul audit provine din limba latina (verbul audio), avand semnificația:  ,,cel care asculta„.

In standardul ISO 19011:2011 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management” auditul este definit ca  un proces sistematic, independent si documentat in vederea obtinerii DOVEZILOR DE AUDIT si in vederea evaluarii obiective a acestor dovezi cu scopul de a determina gradul de indeplinire a CRITERIILOR DE AUDIT.

 

SISTEMATIC: se efectuează planificat, cu o anumita frecventa si dupa o metoda bine definita;

INDEPENDENT: auditorul trebuie să fie absolut independent de activitatea auditata si sa nu existe conflict de interese;

DOCUMENTAT: probat cu documente scrise (program audit, plan audit, liste de verificare, raport audit, fise neconformitate).

CRITERIILE DE AUDIT pentru un sistem de management:

 • Cerintele referentialului
 • Cerintele legale si alte cerinte aplicabile domeniului de activitate auditat
 • Documentatia sistemului de management

 

AUDITUL EXTERN DE SECUNDA PARTE

Este auditul la furnizor sau la subcontractant. Acest tip de audit este cel realizat de o organizaţie la un furnizor/subcontractant inainte de semnarea contractului, respectiv in timpul derularii contractului pentru a determina:

 • nivelul la care acesta respecta conditiile contractuale, codul de practica adoptat;
 • nivelul de conformitate cu standardul de referinta, specificatiile tehnice de produs etc.

Auditul de secunda parte este un instrument de evaluare initiala sau de monitorizare eficace a propriilor furnizori, instrument a carui importanta creste odata cu marimea si profilul organizatiei si nivelul de risc corelat cu obligatiile contractuale.

Pentru o organizatie auditul cu impactul cel mai mare este cel de secunda parte datorita implicatiilor comerciale foarte importante – incheierea sau mentinerea unor contracte, afectarea imaginii proprii de catre terti.

Un audit de secunda parte realizat de catre SUN CERT va permite:

 • implementarea unui instrument eficace pentru evaluarea si monitorizarea propriilor furnizori;
 • protejarea impotriva afectarii imaginii si reputatiei organizatiei de catre colaboratori;
 • cresterea increderii si imbunatatirea continua a imaginii organizatiei;
 • respectarea standardelor si a codului de practica adoptat, a cerintelor normative internationale.

Apelaţi acum la SUN CERT pentru a primi o oferta personalizata referitor la  auditurile noastre de secunda parte!

 

PREAUDIT

Preauditul este un serviciu optional la care organizatia ce urmeaza a fi supusa evaluarii pentru certificare poate apela de la data incheierii contractului de certificare pana la primirea planului de audit etapa 1.

Preauditul se desfasoara inaintea efectuarii auditului de certificare etapa 1.

Scopul in care se face un preaudit de catre SUN CERT este urmatorul:

 • explicarea procesului de audit/certificare managementului organizatiei;
 • stabilirea datelor de audit, a vizitelor urmatoare;
 • stabilirea oricaror nevoie de instruire ale organizatiei;
 • efecutarea unui audit sumar:
 • pentru a determina gradul de pregatire a clientului pentru auditul de certificare
 • pentru a arata managementului  si personalului organizatiei cum se desfasoara un audit
 • pentru a identifica potentiale neconformitati ce ar putea intarzia obtinerea certificarii
 • pentru a identifica discontinuitati in sistemul de management
 • asigurarea ca exista facilitatile necesare desfasurarii auditului de certificare;
 • confirmarea domeniului solicitat pentru certificare dupa efectuarea auditului la locatie;
 • in cazul SMC, confirmarea/infirmarea ca anumite cerinte ale standardului ISO 9001 nu sunt aplicabile.

Programul unui preaudit este urmatorul:

 • intalnirea cu managementul la sedinta de deschidere (se explica procesul de desfasurare al preauditului, si se raspunde la eventualele intrebari);
 • efectuarea vizitei la locatie si prelevarea dovezilor de preaudit;
 • confirmarea domeniului, locatiilor si a proceselor ce vor face obiectul certificarii;
 • verificarea facilitatilor administrative ce vor fi puse la dispozitie la auditurile viitoare;
 • prezentarea constatarilor preauditului managementului organizatiei la sedinta de inchidere.

 

AUDIT DE PRIMĂ PARTE

AUDITUL DE PRIMĂ PARTE sau AUDITUL INTERN este cel efectuat de sau in numele organizatiei si se desfasoara in conformitate cu clauza dedicata auditului intern din standardul de referinta.

Auditul intern este efectuat de catre personalul organizatiei in cauza, dar nu se exclude nici posibilitatea efectuarii lui de catre personal extern specializat. Conditia impusa de standard este ca auditul intern trebuie efectuat de catre persoane care sunt independente fata de activitatile care trebuie auditate.

Scopul auditului intern:

 • evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management fata de standardul de referinta;
 • evaluarea performantei sistemului de management al organizatiei fata de cerintele legale, de reglementare si contractuale aplicabile, fata de politica si obiectivele specificate;
 • identificarea zonelor de imbunatatire potentiala a sistemului de management.

 

In conformitate cu Politica privind impartialitatea, cod formular PO 02, politica disponibila pe www.suncert.ro,  SUN CERT nu ofera servicii de audit intern clientilor certificati si nu certifica un sistem de management pentru care a furnizat audituri interne in termen de doi ani de la finalizarea auditurilor interne.