AUDITOR OHSAS,

Cod COR 325711 – Autorizat CNFPA

 

Tipul programului – perfectionare
Nr. total de ore: 40

Nr. de ore teorie: 17
Nr. de ore practica (aplicatii practice): 23

 

Conditii de inscriere si examinare:

Dosarul de inscriere trebuie sa includa obligatoriu copii dupa urmatoarele documente:

–          actul de identitate

–          diploma obtinuta in sistemul de invatamant universitar sau adeverinta care sa ateste finalizarea cursurilor universitare (conditie obligatorie)

–          certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Absolventii cursului primesc certificat de absolvire eliberat prin Consiliul National de Formare Profesionala al Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, si un supliment descriptiv care atesta competentele de auditor de sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS).

 

Cursul de Auditor de sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale se adreseaza in special:

 • Responsabililor din departamentele de sanatate si securitate ocupationala care raspund de efectuarea auditurilor interne;
 • Persoanelor care doresc colaborarea cu organismele de certificare in calitate de auditori de terta parte (auditori externi);
 • Consultantilor in sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala;
 • Functionarilor publici aflati in  pozitii de conducere si/sau  executie si care au ca responsabilitate implementarea si evaluarea sistemului de management de de sanatate si securitate ocupationala la nivel de institutie;
 • Functionarilor  publici aflati in pozitii de conducere si/sau  execuție si  care urmaresc dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specific;
 • Oricarei persoana interesate care doreste formarea si perfectionarea  in domeniul de sanatatii si securitatii ocupationale.

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale dobandite si inscrise  pe suplimentul descriptiv, anexa la certificatul de absolvire sunt:

 • Urmarirea conformarii cu prevederile legale referitoare la sanatate si securitate in munca
 • Analiza preliminara a documentatiei sistemului de management de sanatate si securitate ocupationala
 • Planificarea activitatii de audit
 • Desfasurarea auditului
 • Conducerea auditului
 • Raportarea rezultatelor

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Auditor de sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

Obiectievele specifice ale cursului:
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili:

 • sa analizeze conformarea cu prevederile legale referitoare la sanatate si securitate in munca
 • sa caracterizeze conceptul de audit pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale
 • sa cunoasca si sa aplice principiile standardului ISO 19011:2011
 • sa evalueze si sa aprecieze conformitatea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale fata de standardul de referinta SR OHSAS 18001:2008
 • sa realizeze organizarea activitatilor de audit al sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale
 • sa conduca procesul de audit
 • sa intocmeasca documentele specifice activitatii de audit
 • sa inregistreze si sa raporteze rezultatele auditului

 

 

Tematica:

 

 1. TERMINOLOGIA SPECIFICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
 2. PRINCIPIILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA(asemanari si deosebiri intre standardele de calitate, mediu si sanatate si securitate occupationala)
 3. IDENTIFICAREA CERINTELOR LEGALE IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE
 4. METODOLOGIA DE IDENTIFICARE A PERICOLELOR, EVALUARE RISCURI SI STABILIRE CONTROALE
 5. ORGANIZATIA INTERNATIONALA DE STANDARDIZARE; FAMILIA DE STANDARDE 18000
 6. SR OHSAS 18001:2008 SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA. CERINTE (prezentarea si explicarea cerintelor standardului de sanatate si securitate ocupationala)
 7. AUDITUL – TERMINOLOGIA SPECIFICA; TIPURI DE AUDIT
 8. PREZENTAREA SR EN ISO 19011:2011 “GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT”(principiile de auditare, coordonarea programului de audit si efectuarea auditurilor sistemelor de management, evaluarea competentei persoanelor implicate in procesul de audit, auditorii si echipele de audit, lucrul in echipa de audit)
 9. EFECTUAREA AUDITULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE(analiza documentatiei de sistem, raportarea constatarilor, planificarea auditului, intocmirea documentelor de audit, tehnici de dialog si comunicare ale auditorului, tehnici de colectare a dovezilor de audit, evaluarea conformitatii sistemului cu standardul de referinta, elaborarea concluziilor auditului si intocmirea raportului de audit, incadrarea neconformitatilor)

 

Locatia unde se desfasoara cursul:
CONSTANTA, Str. Krakovia, Nr. 9A, Bl. C6, parter, Apartament nr. 1 (cartier rezidential TOMIS PLUS)
Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 5 zile.

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica stabilita ) si o proba teoretica ((test grila si intrebari cu raspunsuri scrise, situatii de posibile neconformitati).

 

Lectori:

Ing. MARIETA PAPACOSTEA – Auditor Sef SUN CERT; Evaluator de risc de accidentare si imbolnaviri profesionale; Evaluator de risc de incendiu; Formator si Evaluator de Competente Profesionale acreditat in educatia adultilor – cu o experienta de 20 ani in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, situatiilor de urgenta si protectiei mediului in diverse domenii de activitate economica.

Ec. IRENA NICULITA – Director General SUN CERT – Auditor Sef SUN CERT cu o vasta experienta de audit in diverse domenii de activitate economica, formator acreditat in educatia adultilor.

 

Taxa curs:

Taxa include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA, eliberarea certificatelor de absolvire.

Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).