AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII, Cod COR 214130 – Autorizat CNFPA

Tipul programului – perfectionare
Nr. total de ore: 180

Nr. de ore teorie: 60
Nr. de ore practica (aplicatii practice): 120

Conditii de inscriere si examinare:

Dosarul de inscriere trebuie sa include obligatoriu  copii dupa urmatoarele documente:

–    actul de identitate

–    diploma obtinuta in sistemul de invatamant universitar sau adeverinta care sa ateste finalizarea cursurilor universitare (conditie obligatorie)

–    certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Absolventii cursului primesc certificat de absolvire eliberat prin Consiliul National de Formare Profesionala al Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, si un supliment descriptiv care atesta competentele de Auditor in domeniul calitatii.

 

Cursul de Auditor in domeniul calitatii se adreseaza in special:
– Managerilor calitate;

– Responsabililor din departamentele de management al calitatii care raspund de efectuarea auditurilor interne;

– Persoanelor care doresc colaborarea cu organismele de certificare in calitate de auditori de terta parte (auditori externi);

– Consultantilor in sisteme de management al calitatii;

– Functionarilor publici aflati in  pozitii de conducere si/sau  executie si care au ca responsabilitate implementarea si evaluarea sistemului de management al calitatii la nivel de institutie;

– Functionarilor  publici aflati in pozitii de conducere si/sau  execuție si  care urmaresc dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice;

– Oricarei persoana interesate care doreste formarea si perfectionarea  in domeniul calitatii.

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale dobandite  si inscrise  pe suplimentul descriptive,  anexa la certificatul de absolvire sunt:

 

 • Analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului calitatii
 • Comunicarea specifica activitatii de audit
 • Munca in echipa de audit
 • Planificarea activitatii de audit
 • Conducerea auditului
 • Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit
 • Intocmirea documentelor specifice activitatii de audit
 • Intocmirea raportului de audit 

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Auditor in domeniul calitatii.


Obiectievele specifice ale cursului:
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili:
– sa caracterizeze conceptul de audit al calitatii

– sa cunoasca si sa aplice principiile standardului ISO 19011:2011

– sa evalueze si sa aprecieze conformitatea sistemului calitatii fata de standardul de referinta ISO 9001:2015, respectiv ISO 9001:2008

– sa realizeze organizarea activitatilor de audit al calitatii

– sa conduca procesul de audit

– sa intocmeasca documentele specifice activitatii de audit

– sa inregistreze si sa raporteze rezultatele auditului

 

 

Tematica:

 

 1. ISTORICUL CALITATII, ASIGURARII CALITATII  ŞI A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
 2. TERMINOLOGIA REFERITOARE LA CALITATE, PRODUS ŞI SISTEM DE MANAGEMENT; COSTURILE CALITATII
 3. PRINCIPIILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
 4. ORGANIZATIA INTERNATIONALA DE STANDARDIZARE; FAMILIA DE STANDARDE ISO 9000
 5. SR EN ISO 9001:2015 SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII. CERINTE (prezentarea si explicarea cerintelor noului standard de calitate, punctarea diferentelor/modificarilor fata de standardul ISO 9001:2008)
 6. AUDITUL – TERMINOLOGIA SPECIFICA; TIPURI DE AUDIT
 7. PREZENTAREA STANDARDULUI SR EN ISO 19011:2011GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT (principiile de auditare, coordonarea programului de audit si efectuarea auditurilor sistemelor de management, evaluarea competentei auditorilor, a echipelor de audit, lucrul in echipa de audit)
 8. EFECTUAREA AUDITULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII (analiza documentatiei de sistem, raportarea constatarilor, planificarea auditului, intocmirea documentelor de audit, tehnici de dialog si comunicare ale auditorului, tehnici de colectare a dovezilor de audit, evaluarea conformitatii sistemului cu standardul de referinta, elaborarea concluziilor auditului si intocmirea raportului de audit, incadrarea neconformitatilor)

Locatia unde se desfasoara cursul:
CONSTANTA, Str. Krakovia, Nr. 9A, Bl. C6, parter, Apartament nr. 1 (cartier rezidential TOMIS PLUS)
Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 5 zile;

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica stabilita) si o proba teoretica (test grila si intrebari cu raspunsuri scrise, situatii de posibile neconformitati). 

 

 

Lectori:

Ec. IRENA NICULITA – Director General SUN CERT –Auditor Sef SUN CERT cu o vasta experienta de audit in diverse domenii de activitate economica, formator acreditat in educatia adultilor.

 

Taxa curs:

Taxa include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA, eliberarea certificatelor de absolvire.

Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).