AUDITOR DE MEDIU, Cod COR 325703 – autorizat CNFPA

 

Tipul programului – perfectionare
Nr. total de ore: 40

Nr. de ore teorie: 20
Nr. de ore practica (aplicatii practice): 20

Conditii de inscriere si examinare:

 

Dosarul de inscriere trebuie sa includa obligatoriu  copii dupa urmatoarele documente:

–     actul de identitate

–     diploma obtinuta in sistemul de invatamant universitar sau adeverinta care sa ateste finalizarea cursurilor universitare (conditie obligatorie)

–     certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele dupa casatorie).

 

Absolventii cursului primesc certificat de absolvire eliberat prin Consiliul National de Formare Profesionala al Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, si un supliment descriptiv care atesta competentele de Auditor de mediu.

 

Cursul de Auditor de mediu se adreseaza in special:
– Managerilor  de mediu;

– Responsabililor din departamentele de mediu care raspund de efectuarea auditurilor interne;

– Persoanelor care doresc colaborarea cu organismele de certificare in calitate de auditori de terta parte (auditori externi);

– Consultantilor in sisteme de management de mediu;

– Functionarilor publici aflati in  pozitii de conducere si/sau  executie si care au ca responsabilitate implementarea si evaluarea sistemului de management de mediu la nivel de institutie;

– Functionarilor  publici aflati in pozitii de conducere si/sau  execuție si  care urmaresc dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specific;

– Oricarei persoana interesate care doreste formarea si perfectionarea  in domeniul protectiei mediului.

 

Metodele de lucru folosite respecta caracteristicile de invatare ale adultilor si sunt adaptate la nevoile cursantilor.

 

Competentele profesionale dobandite  si inscrise  pe suplimentul descriptiv, anexa la certificatul de absolvire sunt:

 • Comunicarea interpersonala
 • Munca în echipa
 • Organizarea desfasurarii auditului de mediu
 • Perfectionare profesionala
 • Planificarea auditului de mediu
 • Analiza preliminara a documentaţiei
 • Completarea documentelor de lucru
 • Coordonarea echipei de audit
 • Intocmirea rapoartelor
 • Realizarea auditului de mediu

 

Obiectivul principal al cursului: Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare profesiei de Auditor de mediu

Obiectievele specifice ale cursului:
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili:
– sa caracterizeze conceptul de audit de mediu

– sa analizeze conformarea cu prevederile legale referitoare la protectia mediului

– sa cunoasca si sa aplice principiile standardului ISO 19011:2011

– sa evalueze si sa aprecieze conformitatea sistemului de management de mediu fata de standardul de referinta ISO 14001:2015, respectiv ISO 14001:2004

– sa realizeze organizarea activitatilor de audit de mediu

– sa conduca procesul de audit

– sa intocmeasca documentele specifice activitatii de audit

– sa inregistreze si sa raporteze rezultatele auditului

 

Tematica:

 

 1. TERMINOLOGIA REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILA ŞI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
 2. PRINCIPIILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU(asemanari si deosebiri intre standardele de calitate, mediu si sanatate si securitate occupationala)
 3. IDENTIFICAREA CERINTELOR LEGALE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI, PE FACTORI DE MEDIU
 4. METODOLOGIA DE IDENTIFICARE SI EVALUARE A ASPECTELOR DE MEDIU
 5. SR EN ISO 14001:2015 SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU. CERINTE (prezentarea si explicarea cerintelor noului standard de mediu, punctarea diferentelor/modificarilor fata de standardul ISO 14001:2004)
 6. AUDITUL – TERMINOLOGIA SPECIFICA; TIPURI DE AUDIT
 7. PREZENTAREA STANDARDULUI SR EN ISO 19011:2011GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT (principiile de auditare, coordonarea programului de audit si efectuarea auditurilor sistemelor de management, evaluarea competentei auditorilor, a echipelor de audit, lucrul in echipa de audit)
 8. EFECTUAREA AUDITULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU (analiza documentatiei de sistem, raportarea constatarilor, planificarea auditului, intocmirea documentelor de audit, tehnici de dialog si comunicare ale auditorului, tehnici de colectare a dovezilor de audit, evaluarea conformitatii sistemului cu standardul de referinta, elaborarea concluziilor auditului si intocmirea raportului de audit, incadrarea neconformitatilor)

Locatia unde se desfasoara cursul:
CONSTANTA, Str. Krakovia, Nr. 9A, Bl. C6, parter, Apartament nr. 1 (cartier rezidential TOMIS PLUS)
Grup tinta: 8-10 persoane

 

Programul cursului:
Cursul dureaza 5 zile;

Examenul de absolvire  va consta   intr-o proba practica (aplicatie cu tematica stabilita) si o proba teoretica (test grila si intrebari cu raspunsuri scrise, situatii de posibile neconformitati).

 

Lectori:

Ec. IRENA NICULITA – Director General SUN CERT – Auditor Sef SUN CERT cu o vasta experienta de audit in diverse domenii de activitate economica, formator acreditat in educatia adultilor.

Dr. Gabriela Mihaela Paraschiv  Sef Lucrari in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole (Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului), Universitatea “Ovidius” ConstantaAuditor SUN CERT; Formator si Evaluator de Competente Profesionale acreditat in educatia adultilor – cu o experienta de peste 15 ani in domeniul elaborarii documentatiilor de mediu, studii de cercetare, publicatii nationale si internationale, numeroase participari la conferinte si seminarii in domeniul protectiei mediului, consultanta in domeniul sistemelor de management de mediu.

 

Taxa curs:

Taxa include taxa de inscriere, taxa de participare, sustinerea cursului, mapa de curs, suport de curs, pauzele de cafea, examenul final de evaluare cu comisia CNFPA, eliberarea certificatelor de absolvire.

Pentru participarea la doua sesiuni de formare, sau pentru participarea a cel putin 2 cursanti de la aceeasi organizatie, se acorda o reducere de 10%.

Se accepta achitarea taxei de curs in mai multe transe (50% pana in prima zi de curs si restul de 50% pana la sustinerea examenului de absolvire).