SUN CERT este recunoscut la nivel international ca urmare a acreditarii RENAR – semnatar EA-MLA (Acordul European de recunoastere a certificarii) si IAF (International Accreditation Forum).
SUN CERT detine acreditare RENAR (Organismul National de Acreditare) pentru servicii de certificare a sistemelor de management al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii ocupationale si al sigurantei alimentului, in conformitate cu standardul ISO/IEC 17021-1:2015 (Certificat de Acreditare nr. SM 099/21.02.2013, reinnoit).

Pentru verificarea validitatii certificatului de acreditare, inclusiv a anexelor ce cuprind domeniile de activitate acreditate pe fiecare schema de certificare consultati website-ul RENAR, www.renar.ro.

Auditorii SUN CERT sunt selectati in baza criteriilor de competenta specifice stabilite in conformitate cu cerintele standardelor ISO/IEC 17021-2:2016, ISO/IEC 17021-3:2017, ISO/IEC TS 17021-10:2018 si ISO 19011:2018, precum si in baza performantelor demonstrate, astfel incat auditurile de terta parte sa aduca plus valoare organizatiilor certificate de SUN CERT.


Daca nu sunteti decisi in selectarea organismului de certificare, va precizam principiile SUN CERT, principii ce fac diferenta, ca argument pentru Dvs in luarea deciziei:

  • Politica de preturi este una corecta, transparenta si impartiala pentru toti clientii;
  • Personalul SUN CERT – calificat, competent si impartial – evalueaza conformitatea cu cerintele standardului de referinta si orienteaza clientul spre identificarea potentialelor de imbunatatire, aducand plus valoare in cadrul organizatiei auditate;
  • Planificarea datelor de desfasurare a auditurilor se face in perfecta concordanta cu cerintele si disponibilitatea organizatiei;
  • Politicile si practicile SUN CERT asigura confidentialitatea deplina a informatiilor si datelor puse la dispozitie de catre organizatiile auditate.