SUN CERT este acreditat de Organismul National de Acreditare RENAR pentru servicii de certificare a sistemelor de management al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii ocupationale si al sigurantei alimentului in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si conform Certificatului de Acreditare nr. SM 099/21.02.2013 reinnoit la 30.01.2017.

Pentru verificarea validitatii certificatului de acreditare inclusiv a anexelor ce cuprind domeniile de activitate acreditate pe fiecare schema de certificare consultati website-ul RENAR, www.renar.ro.

Auditorii SUN CERT sunt selectati in baza criteriilor de competenta profesionala, a abilitatilor si conduitei specifice statutului de auditor conform cerintelor standardelor SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, SR ISO/CEI TS 17021-2:2013, SR ISO/CEI TS 17021-3:2014 si ISO 19011:2011, precum si a performantelor demonstrate, astfel incat auditurile de terta parte sa aduca plus valoare organizatiilor certificate de SUN CERT.


Daca nu sunteti decisi in selectarea organismului de certificare, va precizam principiile SUN CERT, principii ce fac diferenta, ca argument pentru Dvs in luarea deciziei:

  • Politica de preturi este una corecta, transparenta si impartiala pentru toti clientii;
  • Personalul SUN CERT – calificat, competent si impartial – evalueaza conformitatea cu cerintele standardului de referinta si orienteaza clientul spre identificarea potentialelor de imbunatatire, aducand plus valoare in cadrul organizatiei auditate;
  • Planificarea datelor de desfasurare a auditurilor se face in perfecta concordanta cu cerintele si disponibilitatea organizatiei;
  • Politicile si practicile SUN CERT asigura confidentialitatea deplina a informatiilor si datelor puse la dispozitie de catre organizatiile auditate.